Archive for: listopad, 2017

EFEKTOWNA NAUKA

16 listopada 2017 1 min to read

EFEKTOWNA NAUKA

Category : Bez kategorii

Nauka skuteczna to taka, która jest przemyślanym i właściwie przygotowanym procesem kształcenia. Nie chodzi przecież o to, aby wyryć coś na pamięć, a następnie równie szybko zapomnieć. Nie uczysz się dla ocen czy wpisów w indeksie, ale po to, żeby zdobytą w szkolnej ławie wiedzę wykorzystać później na dalszym et...

PRZERWA W EDUKACJI – JAK WYKORZYSTAĆ

16 listopada 2017 1 min to read

PRZERWA W EDUKACJI – JAK WYKORZYSTAĆ

Category : Bez kategorii

Kiedy kończysz szkołę średnią i przystępujesz do egzaminu maturalnego, po zakończeniu ostatnich egzaminów masz najdłuższe wakacje w swoim życiu. Jest to bardzo dobry czas do tego, żeby można było wykorzystać go w pożytecznym celu. Jakim? Opcji spożytkowania tych paru wakacyjnych miesięcy po intensywnym wysiłku inte...

AKTYWNIE NA ZAJĘCIACH

15 listopada 2017 1 min to read

AKTYWNIE NA ZAJĘCIACH

Category : Bez kategorii

Jeżeli masz kłopot z systematycznym i co ważne – efektywnym uczeniem się we własnym zaciszu domowym, to znak, że powinieneś dołożyć wszelkich starań, co do tego, żeby odpowiednio koncentrować się na lekcjach szkolnych. Nie jest to wcale łatwe zadanie, ale tez nie niemożliwe do osiągnięcia. W tym celu powinieneś ...

FAKULTET W LICEUM

14 listopada 2017 1 min to read

FAKULTET W LICEUM

Category : Bez kategorii

Kiedyś za niemal standard uznawało się wybieranie do zdawania na egzaminie maturalnym minimum dwóch dodatkowych fakultetów, czasem bardziej ambitni porywali się nawet na trzy przedmioty. Wszystko dlatego, że wówczas był lepszy start na wyższe uczelnie i określone kierunki studiów. W związku z tym, za najbardziej oblegan...

STRES PRZED MATURĄ

13 listopada 2017 1 min to read

STRES PRZED MATURĄ

Category : Bez kategorii

To normalne, że przed najważniejszym egzaminem maturalnym, jakim jest egzamin dojrzałości, mianem którego określa się maturę, każdy uczeń szkoły średniej odczuwa presję, nacisk, stres, piętno psychicznie wywierane przez ambitnych rodziców, chcących wysłać dziecko na studia, nauczycieli dążących do poprawienia sta...

MATURA USTNA – CZY JEST WAŻNA?

13 listopada 2017 1 min to read

MATURA USTNA – CZY JEST WAŻNA?

Category : Bez kategorii

Matura ustna dla jednych to dużo większy stres niż przystępowanie do egzaminu dojrzałości w wersji papierowej, a dla drugich to czysta formalność, do której efektów zdawania kompletnie się nie przykładają. Teoretycznie jest to egzamin obowiązkowy w wersji polsko- i obcojęzycznej. Nie ma wyjścia maturzysta chcący zdaw...

NAUKA I PRACA

10 listopada 2017 1 min to read

NAUKA I PRACA

Category : Bez kategorii

Jeżeli chcesz podjąć się studiów po owocnie zdanej maturze, zwłaszcza w trybie stacjonarnych zajęć na uczelniach wyższych, ciężko będzie Ci to pogodzić z jednoczesnym chodzeniem do pracy. Nie oznacza to jednakże, że te dwa aspekty życiowe, to jest praca zarobkowa oraz wysiłek intelektualny wiążący się z dalszym ...

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE A STRES

9 listopada 2017 1 min to read

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE A STRES

Category : Bez kategorii

Występowanie przed nawet kameralnym, ale jednak gronem osób w każdym wzbudza potężny stres. Wszyscy ambitni przemawiający chcą solidnie wypaść, zrobić dobre wrażenie i obawiają się kompromitacji, dlatego też musimy wiedzieć, jak odpowiednio do takich epizodów w naszym życiu móc się przygotować. Zacznijmy od tego,...

PRZYGOTOWANIA DO MATURY

7 listopada 2017 1 min to read

PRZYGOTOWANIA DO MATURY

Category : Bez kategorii

Matura nieprzypadkowo określana jest mianem egzaminu dojrzałości. W końcu jest to jeden z najważniejszych testów w naszym życiu, a pod względem sprawdzianów typowo intelektualnych- zdecydowanie nadrzędny. Już od samego początku edukowania ucznia na etapie szkoły średniej, młodzież jest 'katowana' psychicznie, że matu...