GAP YEAR


Pojęcie gap year odnosi się do charakterystycznej przerwy rocznej, jaką młodzi ludzie w szczególności robią sobie od nauki. Polega to na rocznym nieedukowaniu się, pytanie tylko- co w tym czasie? Nie chodzi raczej o to, aby tak długi okres przeznaczyć na obijanie się. Warto ten czas odpowiednio móc spożytkować tak, by zwróciło nam się to i opłaciło w przyszłości. W tym celu przeprowadzamy krótką charakterystykę naszych najciekawszych propozycji związanych z tym, w jaki sposób zagospodarować należycie gap year. Otóż zacznijmy od początku. Gap year przybyło do naszego kraju z obszarów zachodnich, a dokładniej z państw anglosaskich. Obecnie zjawisko to jest wyjątkowo popularne i odnosi się do przerwy rocznej przed rozpoczęciem studiów, a więc bezpośrednio po egzaminie maturalnym. Pozwala to na spędzenie tego czasu na rozmaite sposoby- poznanie siebie i swych potrzeb oraz chęci do dalszej realizacji się w danym obszarze, spełnianie marzeń, pracowanie, uczenie się nowych rzeczy, w tym praktycznych, których raczej nie przyswoimy na studiach kładących nacisk zwłaszcza na teorię, szlifowanie języka obcego czy zdobywanie doświadczenia zawodowego lub robienie kursów. Możesz także ten czas przeznaczyć na pasję czy podróżowanie. Niewątpliwie jednak warto nie zmarnotrawić aż dwunastu, zupełnie wolnych miesięcy w Twoim życiu, bo taki moment 'laby' może się już nigdy nie pojawić.

Źródło: