KOREPETYCJE


Jeszcze kilka lat temu wydawać by się mogło, że realizacja zajęć dodatkowych na standardowych korepetycjach stanowiła powodów do wstydu. Na takie zajęcia uczęszczali przede wszystkim ci, którzy mieli z jakimś przedmiotem szkolnym wyraźne problemy. Nie radzili sobie, mieli braki i tyłu z partii konkretnego materiału zmuszały ich do podejmowania edukacyjnych zajęć u prywatnego korepetytora. Dzisiaj realia uległy przeobrażeniu i współcześnie mało kto nie uczęszcza na zajęcia z tych cięższych, ale i ważniejszych przedmiotów typu języki obce oraz matematyka. Bardzo często korepetycje brane są również w momencie, gdy decydujemy się zdawanie dodatkowych fakultetów na egzaminach maturalnych bądź potrzebujemy dodatkowej wiedzy z zakresu pewnych dziedzin wiedzy na egzaminy wstępne. Korepetycje w wymiarze niegdyś występującym już dawno odeszły do lamusa. Zostały one wręcz wyparte przez zajęcia dodatkowe, ale takie, które mają prowadzić do rozszerzenia dotychczasowej wiedzy, a nie nadrabiania braków. Wielokrotnie zdarza się, zwłaszcza w kwestii nauczania języków obcych, ze korepetytorzy zwiększają nakład nauczanego materiału, znacząco wychodząc poza ramy szkolne. To bardzo dobrze dla tych którzy są zdolni, a poziom klasowy jest dla nich zbyt niski.

Autor: